Stečaji in insolventno pravo

Imamo bogate izkušnje z zastopanjem strank v stečajih in drugih postopkih insolvenčnega prava. Na tem področju nudimo širok nabor pravnih in odvetniških storitev:

  • Priprava in vlaganje prijave terjatev v stečajni postopek in postopek prisilne poravnave.
  • Priprava in vlaganje prijave neizplačanih plač, odpravnine in odškodnine za neizkoriščen dopust v stečajni postopek in postopek prisilne poravnave.
  • Priprava in vlaganje zahtevkov za izplačilo neizplačanih plač in odpravnine pri javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije.
  • Svetovanje in pomoč pri izvedbi postopka reorganizacije in prestrukturiranja.
  • Priprava in vložitev predloga za začetek stečajnega postopka.
  • Spremljanje stečajnega postopka in postopka prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave ter drugih insolventnih postopkov ter obveščanje o novih objavah.
  • Priprava in vlaganje pritožb ter ugovorov zoper osnovni ter dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev, sklepov stečajnega sodišča.
  • Priprava in vlaganje tožb za ugotovitev obstoja prerekane terjatve ter zastopanje v sodnih postopkih.

Potrebujete odvetnika? Pišite nam

Če potrebujete urejanje vaših pravnih zadev, izpolnite kontaktni obrazec.