Politika uporabe piškotkov

Družba Odvetniška pisarna Martelanc, Čamber Ristić in Kus, d.o.o. na spletnem mestu www.odvetnikimcp.si uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Gre za tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta naložijo na napravo, s katero uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko ponudnik dostopa do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

S pomočjo piškotkov družba Odvetniška pisarna Martelanc in Čamber Ristić, d.o.o. zagotavlja boljše in uporabniku bolj prijazno in prilagojeno delovanje in prikazovanje spletnega mesta, obenem pa piškotki družbi pomagajo pri analizi uporabnikov in pri beleženju obiska (statistični nameni) ter za bolj učinkovito komuniciranje z uporabnikom. Podatki, zbrani z uporabo piškotkov sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika in z njimi ni mogoče ugotoviti, katera konkretna oseba uporablja napravo, ki dostopa do spletnega mesta. Dovoljenja za namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli nastavi tudi v svojem spletnem brskalniku, ki ga uporablja za dostop do spletnega mesta www.odvetnikimcp.si.

Spodnja tabela navaja podatke o posameznih piškotkih, o upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in o trajanju piškotkov.

Upravljalec Ime piškotka Namen uporabe
Google Inc. Google Analytics Piškotek Google Analytics meri, na kakšen način obiskovalci uporabljajo spletno stran in sicer tako, da omogoča beleženje informacij o straneh, ki jih je obiskovalec obiskal, na primer URL strani. Google Analytics ne zbira osebnih podatkov o uporabnikih. Več informacij o piškotku v angleškem jeziku najdete tukaj.

 

Uporabnik lahko dovoljenja za namestitev piškotkov nastavi in kadarkoli spremeni, prilagodi ali prekliče tudi v brskalniku, s katerim dostopa do spletnega mesta.