Izvršbe

Pravnim in fizičnim osebam, domačim in tujim, vodimo postopke izvršb. Pripravljamo in vlagamo predloge za izvršbo in spremljamo postopek obravnave vloge pri pristojnem organu. Na željo stranke pred začetkom postopka izvršbe izvedemo tudi postopek opominjanja o zapadlih plačilih.

Potrebujete odvetnika? Pišite nam

Če potrebujete urejanje vaših pravnih zadev, izpolnite kontaktni obrazec.