Medijsko pravo

Področje medijskega prava predstavlja enega od stebrov naše odvetniške pisarne. Na tem področju pravnim in fizičnim osebam nudimo celosten nabor pravnih in odvetniških storitev.

Imamo bogate izkušnje z uveljavljanjem zahtevkov za objavo popravka v medijih, zaščito osebnostnih pravic pri objavah v medijih, vlaganjem začasnih odredb in tožbami zaradi kršitev osebnostnih pravic pri objavah v medijih ter zastopanjem v kazenskem postopku zaradi posegov v čast in dobro ime.

  • Priprava zahtevka za objavo popravka v medijih in priprava odgovora na objave v medijih.
  • Priprava zahtevka zaradi kršitve osebnostnih pravic in s tem povzročene škode.
  • Priprava tožbe zaradi kršitve osebnostnih pravic in povzročene škode ter zastopanje v sodnem postopku.
  • Priprava predloga za izdajo začasne odredbe zaradi kršitve osebnostnih pravic ter zastopanje v sodnem postopku.
  • Svetovanje in zastopanje v kazenskem postopku zaradi posegov v čast in dobro ime.

Potrebujete odvetnika? Pišite nam

Če potrebujete urejanje vaših pravnih zadev, izpolnite kontaktni obrazec.