Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Delovno pravo predstavlja enega od stebrov naše odvetniške pisarne. Na tem področju vam nudimo celosten nabor pravnih in odvetniških storitev. Imamo bogate izkušnje z zastopanjem tako delodajalcev kot delavcev v postopkih delovnega prava. Delodajalcem urejamo interne akte in pripravljamo pogodbe o zaposlitvi ter vodimo vse postopke, ki izhajajo iz internih aktov in zaposlitve. Delavce pa zastopamo pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanjem njihovih pravic, ki izhajajo iz nje.

 • Izdelava sistemizacije delovnih mest z organigramom, katalogom delovnih mest in plačnim sistemom.
 • Priprava vseh vrst internih aktov delodajalca in pogodb o zaposlitvi.
 • Postopki zaposlovanja in izbire kandidata za zaposlitev.
 • Reševanje pritožb in zahtevkov delavcev glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Postopki rednih odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga, krivdnega razloga, razloga nesposobnosti, razloga invalidnosti, razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela ter izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi.
 • Zastopanje delodajalcev in delavcev v postopkih pred delodajalci, Inšpektoratom Republike Slovenije za delo, socialnimi zavodi, državnimi organi in sodišči v vseh delovnopravnih in socialnih sporih.
 • Priprava zahtevkov za plačilo odškodnin zaradi poškodb pri delu, trpinčenja na delovnem mestu in drugih zahtevkov iz delovnega razmerja.
 • Svetovanje glede kadrovskih zadev.
 • Priprava pravnih mnenj glede vprašanj s področja delovnega prava.
 • Zastopanje v delovnih in socialnih sporih.
 • Zastopanje tujih pravnih in fizičnih oseb v Sloveniji.

Potrebujete odvetnika? Pišite nam

Če potrebujete urejanje vaših pravnih zadev, izpolnite kontaktni obrazec.