Javna naročila in javni razpisi

Tako naročnikom kot ponudnikom pri javnih naročilih in javnih razpisih nudimo pravno pomoč in svetovanje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, vključno z naslednjimi storitvami:

  • Pravna pomoč in svetovanje pri izvedbi postopkov javnega naročanja za naročnika kot tudi za ponudnika.
  • Priprava in vlaganje revizijskih zahtevkov.
  • Pravna pomoč pri podaji ponudbe na javno naročilo.
  • Svetovanje pri izvedbi predmeta javnega naročila.
  • Pravna pomoč in svetovanje pri prijavi na javni razpis.
  • Priprava pritožb in tožb zoper odločbe o izbiri na javnem razpisu.

Potrebujete odvetnika? Pišite nam

Če potrebujete urejanje vaših pravnih zadev, izpolnite kontaktni obrazec.