Pravo intelektualne lastnine

Na področju prava intelektualne lastnine imamo bogate izkušnje pri zastopanju v postopkih, povezanih z intelektualno lastnino.

  • Podaja pravnega mnenja o morebitnih kršitvah avtorske pravice, pravic iz patenta, modela, znamke ali geografske označbe.
  • Priprava zahtevkov na prenehanje kršitev avtorske pravice, pravic iz patenta, modela, znamke ali geografske označbe.
  • Priprava tožb glede kršitev avtorskih pravic, pravic iz patenta, znamke, modela ali geografske označbe in zastopanje v teh postopkih.
  • Priprava licenčnih pogodb, avtorskih pogodb, pogodb o prodaji ali najemu informacijskega sistema.
  • Priprava in zastopanje v postopkih začasnih zavarovanj pri kršitvah avtorske pravice, pravic iz patenta, znamke, modela, geografske označbe.
  • Priprava in svetovanje glede nelojalne konkurence.
  • Priprava sporazumov o prenehanju kršitev pravic intelektualne lastnine.

Potrebujete odvetnika? Pišite nam

Če potrebujete urejanje vaših pravnih zadev, izpolnite kontaktni obrazec.