Civilno in pogodbeno pravo

Področje civilnega in pogodbenega prava predstavlja enega od stebrov naše odvetniške pisarne. Na tem področju pravnim in fizičnim osebam nudimo celosten nabor pravnih in odvetniških storitev.

Imamo bogate izkušnje z urejanjem nepremičnin. Lahko vas zastopamo ali vam svetujemo pri nakupu nepremičnin, sklepanju pogodbe, pregledamo stanje nepremičnine in uveljavljamo zahtevke. Pomagamo vam pri najemu nepremičnin in tudi v postopku odpovedi najemne pogodbe za poslovni prostor. Nudimo vam tudi druge odvetniške in pravne storitve, povezane z nepremičninami in drugimi področji civilnega in pogodbenega prava.

 • Uveljavljanje zahtevkov iz obligacijskega prava, stvarnega prava in motenje posesti ter posestnih sporov.
 • Sestava in pregled civilnopravnih in obligacijskih pogodb.
 • Sestava in pregled pogodb o prodaji nepremičnin.
 • Sestava poročil o pregledu stanja nepremičnin.
 • Zastopanje strank pri podpisu pogodb o prodaji nepremičnin.
 • Sestava pogodb o najemu hiše, stanovanja, skladišča ali poslovnega prostora.
 • Vodenje postopkov odpovedi najemne pogodbe za poslovni prostor.
 • Pomoč strankam pri uveljavitvi zahtevkov iz najema stanovanja ali poslovnega prostora.
 • Zastopanje tujih fizičnih in pravnih oseb.
 • Sestava in pregled leasing pogodb.
 • Uveljavljanje zahtevkov iz leasing pogodb.
 • Svetovanje glede zakonskih omejitev poslovanja in načina poslovanja.
 • Svetovanje in zastopanje strank pri ločitvi, dodelitvi otrok v varstvo in vzgojo ter določitvi preživnine.

Potrebujete odvetnika? Pišite nam

Če potrebujete urejanje vaših pravnih zadev, izpolnite kontaktni obrazec.