Gospodarsko in korporacijsko pravo

Gospodarsko in korporacijsko pravo predstavlja enega od stebrov naše odvetniške pisarne. Na tem področju vam nudimo celosten nabor pravnih in odvetniških storitev za vse vrste gospodarskih družb, od mikro podjetij in start-upov do velikih podjetij in multinacionalk.

Imamo bogate izkušnje z ustanavljanjem družb, podporo dela skupščin, prevzemi in združitvami, pregledi odškodninske odgovornosti prejšnjega vodstva in zastopanjem v pravdnih postopkih, pripravo gospodarskih pogodb in zastopanjem v vseh vrstah gospodarskih sporov.

Med naše storitve na področju gospodarskega in korporacijskega prava sodijo:

  • Ustanovitev podjetja, vključno s svetovanjem pri oblikovanju družbe, izdelava družbene pogodbe, sklepov in izjav, organizacija skupščine pri notarju, spremljanje vpisa v sodni register.
  • Spremembe lastništva deležev družbe, priprava pogodbe o prenosu deleža, prodaji delnic, opcijske pogodbe.
  • Druge spremembe v podjetju, na primer priprava sklepa o spremembi poslovnega naslova, dejavnosti, družbenikov in družbene pogodbe.
  • Priprava gradiv in predlogov sklepov za skupščine, zastopanje na skupščinah in priprava ter vlaganje izpodbojnih tožb zoper skupščinske sklepe. Priprava in vložitev drugih tožb in predlogov po ZGD-1.
  • Svetovanje pri prevzemih in združitvah gospodarskih družb.
  • Podaja mnenj o odškodninski odgovornosti bivšega poslovodstva ali uprave oziroma nadzornega sveta. Priprava odškodninskih tožb in kazenskih ovadb.
  • Priprava pravnih mnenj glede vprašanj s področja gospodarskega prava.
  • Priprava gospodarskih pogodb, vključno s kompleksnejšimi pogodbami na področjih informatike, industrije, prodaje, gradbeništva in drugih gospodarskih panog.
  • Zastopanje v gospodarskih sporih.
  • Zastopanje tujih pravnih in fizičnih oseb v Sloveniji.

Potrebujete odvetnika? Pišite nam

Če potrebujete urejanje vaših pravnih zadev, izpolnite kontaktni obrazec.