Biljana Čamber Ristić

Biljana Čamber Ristič, odvetnicaOdvetnica Biljana Čamber Ristić je soustanoviteljica in zakonita zastopnica odvetniške pisarne Martelanc, Čamber Ristić in Kus. Diplomirala je leta 2004 na Pravni fakulteti v Ljubljani in leta 2009 opravila pravniški državni izpit. Svojo pot v odvetništvu je kot odvetniška pripravnica pričela v letu 2005 v eni izmed največjih odvetniških pisarn v Sloveniji, nadaljevala pa kot odvetnica v svoji odvetniški pisarni, ki sta jo skupaj z odvetnico Tanjo Martelanc ustanovili leta 2013.

Ves čas opravljanja odvetniškega poklica se odvetnica Biljana Čamber Ristić ukvarja predvsem z delovnim pravom, pravom socialne varnosti in civilnim pravom. Velik del vsebine njenega dela predstavlja svetovanje in zastopanje na področju delovnega prava, tako delodajalcem, kot tudi delavcem, v zasebnem in javnem sektorju. Že več let je članica Delovnopravne komisije pri Ameriški gospodarski zbornici, od leta 2014 pa tudi sopredsedujoča Delovnopravni komisiji. Je tudi članica Slovensko-nemške gospodarske zbornice.