Odsotnost zaradi varstva otrok

Zaprtje šol in vrtcev predstavlja primer višje sile, zaradi katere delavci ne bodo mogli opravljati dela, zato bodo na podlagi 6. odstavka 137. člena ZDR-1 upravičeni do polovice plače, do katere bi bili upravičeni, če bi delali, vendar ne manj kot 70% minimalne plače. Omenjeno nadomestilo je v celoti breme delodajalca.