Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

V kolikor delodajalec ugotovi, da delavcu trajno ne more več zagotavljati dela, mu lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v skladu s 1. alinejo 1. odstavka 89. člena ZDR-1, po kateri je delavec v odvisnosti od trajanja zaposlitve pri delodajalcu upravičen do odpovednega roka (94. člen ZDR-1) in tudi do odpravnine (108. člen ZDR-1) ter seveda tudi do denarnega nadomestila na Zavodu RS za zaposlovanje iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, pri čemer je trajanje odvisno od števila let skupne delovne dobe (na podlagi 60. člena Zakona o urejanju trga dela).

Gre torej za skrajno sredstvo, ki ga delodajalec uporabi, ko ugotovi trajno nezmožnost zagotavljanja dela delavcu pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. V kolikor bi šlo za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev, so pogoji in postopek odpovedi posebej določeni, enako tudi v primeru prenehanja delodajalca.