Obolenje delavca s COVID-19

Delavec, ki zboli za boleznijo COVID-19 je prvih 90 dni upravičen do 90% nadomestila plače, nato pa do 100% nadomestila plače, ki je od prvega dne dalje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.