Koriščenje letnega dopusta za čas trajanja epidemije

Koriščenje letnega dopusta je seveda kot premostitvena možnost mogoča, vendar pod pogojem, da se delavec z njo strinja in ima delodajalec dovolj sredstev za plačilo nadomestila plače za čas koriščenja letnega dopusta, ki pa je 100%.

Delodajalec torej enostransko niti v primeru epidemije delavcem ne sme odrediti koriščenja letnega dopusta, ampak je za koriščenje potrebno strinjanje delavca. Lahko pa delodajalec s pomočjo plana izrabe letnega dopusta delavcem predlaga koriščenje morebitnega preostanka letnega dopusta za leto 2019, ki ga je sicer potrebno pokoristiti do 30.6.2020 in pa sorazmenega letnega dopusta za leto 2020, ki so ga delavci glede na trajanje zaposlitve v letu 2020 že pridobili, tj. v tem trenutku 2/12, če so zaposleni od 1.1.2020.

V vsakem primeru pa se lahko delavec in delodajalec dogovorira tudi za neplačan dopust, pri koriščenju katerega delavec ni upravičen do nadomestila plače, delodajalec pa je dolžan zanj plačati prispevke.