Karantena

 

Če delavec v karanteni lahko opravlja delo od doma, je upravičen do 100% plače.

Delavec, ki pa zaradi karantene, odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bo mogel opravljati dela, bo upravičen do nadomestila v višini 80% osnove za nadomestilo plače, ki ga bo delodajalcu za čas odrejene karantene v celoti povrnila Republika Slovenija, Zavod RS za zaposlovanje.