Delo na domu

 

V primeru, da delodajalec delavcem lahko zagotavlja delo oziroma delavci lahko delo opravijo od doma, gre za posebno obliko dela, tj. dela na domu, ki mora biti urejena v skladu z zakonom, plača za opravljeno delo pa je seveda obveznost delodajalca.